Heeft U een vraag?  0529-457224

Als huurder van een seizoenplaats op onze camping ontvangt u ieder jaar onze algemene voorwaarden
bijgesloten bij de factuur voor het aankomende seizoen.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de seizoenplaats, en voor alle
overige voorwaarden die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeien.
Bij betaling van de seizoenplaats accepteert u automatisch de desbetreffende voorwaarden en alle
hiervoor geldende regels.
Eind november ontvangt u aanbetaling voor het aankomende seizoen, in februari ontvangt u de factuur.
De gehele factuur voor de seizoenplaats moet vóór 1 juni voldaan zijn, wanneer hier niet aan voldaan
kan worden zijn wij genoodzaakt maatregelen te treffen.

 

De camping is geopend van 1 april tot 1 oktober. Het verblijven op de camping tussen 1 oktober en 1
april is niet mogelijk en niet toegestaan. Onze camping is alleen toegankelijk voor recreatief gebruik.
Tijdelijke bewoning, woon-werk verkeer e.d. is in geen enkel geval toegestaan.

 

Het verblijf mag worden geweigerd door de eigenaar zonder opgaaf van reden.

De stroomkasten en palen zijn in eigendom van de campingeigenaar.
Het aanbrengen van wijzigingen in de desbetreffende kast/paal is verboden. Wanneer dit wel gebeurt
zullen wij diegene het verblijf op onze camping direct weigeren, de caravan dient meegenomen te
worden en de plaats moet schoon worden opgeleverd.

 

Op de container mag alleen huisvuil in gesloten vuilniszakken.
Er is een aparte container waar u tegels en overig puin materiaal kan storten. Grofvuil en overige
materialen dient u zelf af te voeren.
Snoeihout, blad en overig tuinafval mag alleen worden gestort in de daarvoor bestemde bakken achter
het bosveld. In het bos géén afvalhout, plastic, puin e.d. storten.

 

In de maanden juni, juli en augustus mogen er géén klus, bouw en straat werkzaamheden worden
uitgevoerd op de camping. Het bouwen van luifels en schuren, óf het plaatsen van hekjes mag alléén in
overleg met de camping eigenaar. Er mogen alleen nog luifels gebouwd worden die helemaal open zijn.
Hekwerken mogen niet hoger zijn dan 1 meter.

Uw camping plaats moet netjes en opgeruimd zijn. Daarnaast mag deze niet worden gebruikt voor
opslag en/of stalling voor voer- of vaartuigen, aanhangwagens, handelswaren of afval. Gebeurt dat
toch, dat is de campingeigenaar gerechtigd deze zaken te verwijderen op kosten van de huurder van de
camping plaats. Voor de winterperiode moeten tuinmeubels, fietsen e.o. worden opgeruimd, de spullen
die buiten blijven staan worden afgevoerd. Er mogen geen dekzeilen over de daken van caravans en
schuren geplaatst worden.

 

Er mogen op én voor de campingplaats géén spullen te koop of gratis mee te nemen worden
aangeboden. Het gebruik van zwembaden op de campingplaats is niet toegestaan,
in verband met de waterdruk en het verhoogde risico op legionella.
Honden en katten zijn toegestaan, maar moeten aangelijnd zijn. Wij verzoeken iedereen dringend de
hondenpoep op te ruimen wanneer u de hond uitlaat.

Vuurkorven, terrashaarden, fakkels en overige open vuren zijn op het hele terrein verboden. Dit in
verband met de brandveiligheidseisen van de gemeente Ommen. Hout- en pelletkachels in uw caravan
of luifel zijn verboden.

 

Gasten zijn van harte welkom, auto’s moeten op de parkeerplaats voor de kantine geparkeerd worden.
Het parkeren van de auto op de velden is alleen bestemd voor huurders van een seizoenplaats.

Iedereen is welkom bij het zwembad, maar na gebruik eet- en drinkwaren verpakking e.d. zelf op
ruimen. Daarnaast mag er geen alcohol genuttigd worden bij het zwembad.
BBQ's, verjaardagen e.d. zijn toegestaan maar zonder dj, zanger etc. .
Bij de caravan óf op het veld mogen alleen partytenten worden geplaatst zonder zijwanden, dichte of
overige (party) tenten zijn niet toegestaan.
Overdag, en wanneer u niet aanwezig bent, mag er geen buitenverlichting branden, wanneer dit wel het
geval is wordt er €150,- in rekening gebracht.

 

Verhuur van de caravan kan alleen met toestemming van de camping eigenaar.
Verhuur mag alleen recreatief. Tijdelijke bewoning, woon-werk verkeer is niet toegestaan.
Daarnaast is verhuur via Airbnb is niet toegestaan. Caravans mogen niet langer dan 3 weken aan
dezelfde persoon worden verhuurd, dit in verband met de regels tegen tijdelijke bewoning. Verhuur aan
buitenlandse arbeidsmigranten is in géén enkel geval toegestaan.

Gasten dienen minimaal 24 uur voor aankomst gemeld te worden door u als eigenaar van de caravan,
dit mag per e-mail of telefonisch. U dient de onderstaande gegevens door te geven:
- Naam
- Adres + woonplaats
- Telefoonnummer
- Aantal gasten
- Aankomstdatum en vertrekdatum
De gasten dienen zich bij aankomst direct te melden. Het tarief voor de overnachtingskosten (verhuur
en losse overnachting) is €5,- per persoon per nacht.

 

Verkoop van de caravan kan alleen in overleg met de camping eigenaar.
Alvorens u de caravan te koop zet, dient u eerst te informeren of de caravan op de camping mag blijven
staan. Wanneer de caravan op de camping mag blijven staan, maar beschikt over een dichte aanbouw
dan moet deze bij verkoop van de caravan opengemaakt worden.
Voordat de caravan wordt overgeschreven willen wij eerst kennismaken met de eventuele kopers, het
doel van het verblijf, gezinssamenstelling e.d.
De caravan kan pas worden overgeschreven wanneer de campingeigenaar hier akkoord voor geeft.
Bij overschrijving van de caravan moeten zowel koper als verkoper aanwezig zijn. Daarnaast moet de
seizoenplaats voor het huidige seizoen direct worden voldaan, ongeacht periode van overschrijving.
Wanneer de seizoenplaats al voldaan is, dan moet er door de kopers een aanbetaling van €500,-
worden gedaan voor het volgende seizoen.

 

Het afmelden van uw seizoenplaats kan tussen 1 oktober en 1 januari, de plaats moet vóór 1
januari schoon worden opgeleverd. De luifel, schuur, hekwerk en bestrating moeten worden
afgevoerd. Caravans mogen niet op de camping worden gesloopt maar moeten in het geheel
worden afgevoerd.